top of page
Polsk kultur og informasjonsportal

Vilkår for bruk polonia.no

 

 

1. Alle rettigheter til innhold publisert av Publisher er reservert for utgivere, og rett til de enkelte elementer av tekst, grafikk, bilder, audiovisuelle materialer, applikasjoner og databaser er reservert for utgivere eller henholdsvis til enheter som materialer - basert på samarbeid med forlaget - de er lagt ut på hjemmesidene til portalen utgivere. Både individuelle nettsteder og hver av komponentene er underlagt den beskyttelsen som folkeretten, herunder særlig bestemmelsene i lov om opphavsrett, databasevernet og loven om urettferdig konkurranse.

 

 

 

2. Du kan bruke portalen polonia.no og sporer gjenstander av immaterielle rettigheter og databaser som del av fair use, utpekt av bestemmelsene i lov om opphavsrett og beslektede rettigheter og loven om beskyttelse av databaser, og slik bruk ikke kan påvirke normal utnyttelse av arbeidet eller database eller krenke legitime interesser utgivere og enheter som sanger eller database - basert på samarbeid med forlaget - blir gjort tilgjengelig på portalen polonia.no.

 

 

 

3. Dersom ikke annet fremgår av opplysningene fra stoffet, kan du opprette linker som fører til felles sider av nettsteder materialer tekst, grafikk, bilder, audio-visuelt materiale, programmer og databaser, og andre elementer som innbefattes på hjemmesidene til utgivere. Men vi ikke tillate inkludering av lenker til materialet vert på nettsteder på sider utgiver bryter loven, beskyttet beste for andre loven, reglene for sosial sameksistens eller god moral.

 

bottom of page